Αίτηση εργασίας

Θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας; Στείλτε μας το βιογραφικό σας.
Η αποστολή του βιογραφικού υποδηλώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος να συμμετέχετε στην αξιολογική διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας συνεπάγεται με την κάλυψη τόσο της εκάστοτε τρέχουσας θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και άλλων μελλοντικών θέσεων, βάσει των προσόντων και των δεξιοτήτων σας, όπως αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Το Ψυχολο-Υγεία διατηρεί ένα αρχείο με το σύνολο των βιογραφικών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Το σύνολο αυτών των βιογραφικών θα επαναξιολογείται κάθε φορά που θα προκύπτει μία νέα θέση εργασίας στο μέλλον. Με την πάροδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας επρόκειτο να διαγραφεί από το αρχείο μας, συνεπώς, στην περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνετε στο αρχείο μας, καλείστε να μας στείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας, ακόμη και να μην υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από το αρχείο μας οποιαδήποτε στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο info@psycholoygeia.gr.

    Περιοχή