Αθηνά Τεστ

Μέσα από επιμέρους κλίμακες αξιολογούνται πέντε τομείς ανάπτυξης:

  1. Νοητική ικανότητα
  2. Μνήμη ακολουθιών
  3. Ολοκλήρωση παραστάσεων
  4. Γραφο-φωνολογική ενημερότητα
  5. Νευρο-ψυχολογική ωριμότητα

Χρησιμοποιείται για την διάγνωση-πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Χορηγείται σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.

Διάρκεια χορήγησης: 45-65 λεπτά
athinatest-1200×1000