Κλινική υπνοθεραπεία

Η κλινική υπνοθεραπεία είναι μια μέθοδος συμπληρωματικής θεραπείας, όχι εναλλακτικής η οποία απευθύνεται στο υποσυνείδητο και στην ικανότητά του να μαθαίνει και να υιοθετεί νέους αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων του ατόμου.

Κατά τη διάρκειά της, ο θεραπευτής βοηθάει τον υποβαλλόμενο στην ύπνωση να μπει σε μία κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης αλλά όχι ύπνου, επιτρέποντας έτσι την ανάκληση μνήμης από το υποσυνείδητο.

Το υποσυνείδητό μας είναι το μέρος του μυαλού μας στο οποίο αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες, οι πεποιθήσεις, αλλά και τα γεγονότα, τραυματικά και μη, με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή από τη γέννησή μας μέχρι και σήμερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας το συνειδητό μας μυαλό είναι παρόν απλά για να εποπτεύει την όλη διαδικασία.

Σε κάθε συνεδρία το άτομο έχει τον πλήρη έλεγχο, ενώ ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται, μπορεί να υπάρξει και διάλογος ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο υποβαλλόμενος σε ύπνωση, βλέποντας αντικειμενικά και χωρίς συναισθηματική έξαρση την κατάσταση, συνειδητοποιεί τις αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει θετικές αλλαγές.

Έτσι, μπορεί να αντικαταστήσει με επιτυχία επιζήμια πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς και να αλλάξει νοοτροπία και τρόπο ζωής.

Σύγχρονοι θεμελιωτές της κλινικής υπνοθεραπείας θεωρούνται ο Charkot, ο Breuer, o Ericson και ο Mesmer.
Κλινική Υπνοθεραπεία
Clinical_Hypnotherapy_NEW

Κλείστε ραντεβού