Γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία (CBT)

Η CBT καθιερώθηκε ως ψυχοθεραπευτική μέθοδος από τον αμερικανό Ψυχίατρο Aaron Beck στα τέλη της δεκαετίας του ’50. (Beck,1976)

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο όλες οι συμπεριφορές είναι μαθημένες και μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από μία διαδικασία μάθησης. Εδράζεται στην άποψη ότι δεν είναι τα γεγονότα που μας δημιουργούν συναισθήματα αλλά ο τρόπος που τα ερμηνεύουμε.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει στην θεραπεία, η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου.

Χαρακτηριστικά

  1. Σύντομη και χρονικά προσδιορισμένη
  2. Εστιασμένη στο πρόβλημα
  3. Δομημένη και κατευθυνόμενη
  4. Βασισμένη σε συγκεκριμένη στοχοθεσία

 

"There is more on the surface than what our eyes can see"
Aaron Beck


Κλείστε ραντεβού